Ik kom in actie voor de helden van morgen

This is the fundraising page of Nigel Punch

( Member of team: AV Lionitas )

from €25 (1460%)
Donate now
Door middel van de Direct Promise steunt Allianz Direct het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De opbrengsten van de Direct Promises gaan namelijk naar dit fonds, dat in 2020 al 70.962 kinderen ondersteunde. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch structureel mee kunnen doen in allerlei sportieve of creatieve activiteiten. Met het opgehaalde geld betaalt het fonds de contributie of het lesgeld en de benodigde attributen zoals voetbalkleding of dansschoenen. Zo kan ieder kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal ontwikkelen en zijn of haar dromen najagen. Dat supporten wij!